Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại kiềm R vào 100ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l thu được 2,24 lít (dktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 9,85 gam chất rắn khan. Xác định kim loại R và giá trị của a

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
2R + 2HCl —> 2RCl + H2 x………x…………..x……0,5x 2R + 2H2O —> 2ROH + H2 y………y……………y…….0,5y —> nH2 = 0,5x + 0,5y = 0,1 —> n chất rắn = x + y = 0,2 (1) —> M rắn = 9,85/0,2 = 49,25 —> M + 17 < 49,25 < M + 35,5 —> 13,75 < M < 32,25 —> M = 23: R là Na m rắn = 58,5x + 40y = 9,85 (2) (1)(2) —> x = y = 0,1 —> nHCl = x = 0,1 —> a = 1M

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP