Nhiệt phân đến khối lượng không đổi 53g...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân đến khối ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân đến khối lượng không đổi 53g hỗn hợp Ca(HCO3)2 và Na2CO3 thu được 42,4g chất rắn. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là A. 27,3%; 72,3% B. 52,25%; 47,75% C. 35,5%; 64,5% D. 30,56%; 69,44%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt x, y là số mol Ca(HCO3)2 và Na2CO3 —> 162x + 106y = 53 và 56x + 106y = 42,4 —> x = 0,1; y = 92/265 —> %Ca(HCO3)2 = 30,56% và %Na2CO3 = 69,44%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP