Cho 7 22 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,22 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,22 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi. Chia hỗn hợp A làm 2 phần bằng nhau. + Hòa tan hoàn toàn phần 1 vào dung dịch HCl thu được 2,128 lít H2 (dktc) + Hòa tan hết phần 2 vào dung dịch HNO3 thu được 1,792 lít NO duy nhất (dktc) a) Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại có trong A b) Cho 3,61 gam hỗn hợp A tác dụng với 100 ml dung dịch B chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, sau phản ứng thu được dung dịch B1 và 8,12 gam chất rắn B2 gồm 3 kim loại. Cho chất rắn B2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít H2 (dktc). Tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch B (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn) c) Tính thể tích khí SO2 (dktc) sinh ra tối thiểu khi dùng dung dịch H2SO4 đặc đun nóng để hòa tan hoàn toàn 3,61 gam hỗn hợp A

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Fe và M trong mỗi phần: Phần 1: 2a + nb = 0,095.2 (1) Phần 2: 3a + nb = 0,08.3 (2) (1)(2) —> a = 0,05 và nb = 0,09 —> b = 0,09/n m mỗi phần = 56a + Mb = 7,22/2 → 56.0,05 + M.0,09/n = 3,61 —> M = 9n —> n = 3 và M = 27: M là Al Vậy mỗi phần Fe (0,05), Al (0,03) b. B2 chứa Ag, Cu, Fe dư. nH2 = 0,03 —> nFe dư = 0,03 Đặt x, y là số mol AgNO3 và Cu(NO3)2 —> mB2 = 108x + 64y + 0,03.56 = 8,12 Bảo toàn electron: 0,03.3 + 2(0,05 – 0,03) = x + 2y —> x = 0,03 và y = 0,05 —> CM AgNO3 = 0,3 và CM Cu(NO3)2 = 0,5 c. Bảo toàn electron: 2nSO2 = 0,05.3 + 0,03.3 —> nSO2 = 0,12 —> V = 2,688

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP