Trong một bình kín dung tích 5 6...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong một bình kín d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong một bình kín dung tích 5,6 lít có chứa một hỗn hợp khí gồm NO2, N2 và NO ở O0C và 2 atm. Cho vào bình 600 ml H2O và lắc cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được một hỗn hợp khí có áp suất là 1,344 atm ở nhiệt độ ban đầu. Hỗn hợp khí sau phản ứng có tỉ khối so với không khí bằng 1, giả sử thể tích H2O không thay đổi trong thí nghiệm. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp đầu là. A. 60% N2, 30% NO2 và 10% NO B. 60% NO, 30% NO2 và 10% N2 C. 60% NO2, 30% N2 và 10% NO D. 60% N2, 30% NO và 10% NO2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
n khí ban đầu = PV/RT = 0,5 Ban đầu đặt a, b, c là số mol NO2, NO, N2 —> a + b + c = 0,5 (1) 3NO2 + H2O —> 2HNO3 + NO a………………………………….a/3 Sau phản ứng bình dung tích 5,6 lít chứa 0,6 lít dung dịch nên phần khí còn 5 lít. —> n khí sau phản ứng = PV/RT = 0,3 Khí sau phản ứng gồm NO (a/3 + b) và N2 (c) —> a/3 + b + c = 0,3 (2) m khí = 30(a/3 + b) + 28c = 0,3.29 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,3; b = 0,05 và c = 0,15 —> NO2 (60%), NO (10%) và N2 (30%)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP