Đốt cháy hoàn toàn 112 cm3 một hydrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 112 cm3 một hydrocacbon (A) là chất khí ở (đktc) rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình (I) đựng H2SO4 đậm đặc và bình (II) chứa KOH dư người ta thấy khối lượng bình (I) tăng 0,18 gam và khối lượng bình (II) tăng 0,44 gam. Xác định CTPT (A).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = 0,005 Bình H2SO4 hấp thụ H2O —> nH2O = 0,01 Bình KOH hấp thụ CO2 —> nCO2 = 0,01 Số C = nCO2/nA = 2 Số H = 2nH2O/nA = 4 —> A là C2H4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP