Cho một luồng khí O2 đi qua 24...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một luồng khí O2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một luồng khí O2 đi qua 24 gam Mg nung nóng thu được 36,8 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng hết với HNO3 (vừa đủ) thấy thoát ra 0,224 lít N2O (đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là m1, khối lượng HNO3 đã dùng là m2. Tìm m1, m2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa nMg = 1 và nO = 0,8 nN2O = 0,01 Bảo toàn electron: 2nMg = 2nO + 8nN2O + 8nNH4NO3 —> nNH4NO3 = 0,04 —> m1 = 1.148 + 0,04.80 = 151,2 nHNO3 = 10nNH4NO3 + 10nN2O + 2nO = 2,1 —> m2 = 132,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP