Cho 0 2 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,2 mol hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua (C6H5NH3Cl), alanin (CH3CH(NH2)COOH) và glyxin (H2NCH2COOH) tác dụng với 300 ml dung dịch H2SO4 nồng độ a mol/lít (loãng), thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của a là A. 2,0. B. 0,5. C. 1,5. D. 1,0.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y + NaOH —> Dung dịch Z chứa: Na+: 0,5 SO42-: 0,3a Cl-: CH3-CH(NH2)-COO-: NH2-CH2-COO-: Ba anion cuối có tổng số mol là 0,2. Bảo toàn điện tích: 0,5 = 0,3a.2 + 0,2 —> a = 0,5

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP