Cân bằng: CxHy COOH 2 + O2 —&gt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cân bằng: CxHy(COOH)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cân bằng: CxHy(COOH)2 + O2 —> CO2 + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CxHy(COOH)2 + (x + 0,25y + 0,5)O2 —> (x + 2)CO2 + (0,5y + 1)H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP