Amin X chứa vòng benzen và có công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Amin X chứa vòng ben...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Amin X chứa vòng benzen và có công thức phân tử C8H11N. X tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thường giải phóng khí nitơ. Mặt khác, nếu cho X tác dụng với nước brom thì thu được chất kết tủa có công thức C8H10NBr3. Số công thức cấu tạo của X là: A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + HNO2 —> N2 nên X là amin bậc 1. X tạo sản phẩm thế chứa 3Br nên -NH2 gắn trực tiếp vòng thơm và các vị trí o, p trên X phải còn trống. Cấu tạo của X: (CH3)2C6H3-NH2 (2 nhánh CH3 gắn vào m) m-C2H5-C6H4-NH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP