Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, Zn, Mg (trong đó oxi chiếm 21,129% khối lượng hỗn hợp) tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 2,688g khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Nếu cô cạn dung dịch Y thu được 76,88g hỗn hợp muối khan. Nếu cho Y tác dụng với NaOH dư thu được m+3,72 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng Zn trong hỗn hợp X là: A. 16,37% B. 13,78% C. 12,27% D. 18,82%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c, d là số mol Fe2O3, CuO, Zn, Mg mO = 16(3a + b) = 21,129%(160a + 80b + 65c + 24d) (1) Bảo toàn electron: 2c + 2d = 0,12.2 (2) m muối = 400a + 160b + 161c + 120d = 76,88 (3) m↓ = 107.2a + 98b + 58d = (160a + 80b + 65c + 24d) + 3,72 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = ; b = ; c = ; d = —> %Zn =

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP