Dung dịch A chứa hỗn hợp gồm 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A chứa hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A chứa hỗn hợp gồm 0,2 mol K2CO3 và 0,5 mol KHCO3. Dung dịch B chứa 0,4 mol H2SO4. TN 1: Đổ từ từ A vào B. TN 2: Đổ từ từ B vào A. TN 3: Trộn nhanh 2 dung dịch A , B. Tính thể tích khí (ở đktc) thoát ra sau khi đổ hết dung dịch này vào dung dịch kia.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TN1: Đổ từ từ A vào B nCO32- : nHCO3- = 2 : 5 —> nCO32- pư = 2x và nHCO3- pư = 5x CO32- + 2H+ —> CO2 + H2O 2x………..4x…………2x HCO3- + H+ —> CO2 + H2O 5x………..5x…………5x —> nH+ = 4x + 5x = 0,8 —> x = 0,8/9 nCO2 = 2x + 5x = 7.0,8/9 —> V = 13,94 lít TN2: Đổ từ từ B vào A CO32- + H+ —> HCO3- 0,2………0,2………..0,2 nHCO3- tổng = 0,7 và nH+ còn lại = 0,6 HCO3- + H+ —> CO2 + H2O 0,7……..0,6……….0,6 —> V = 13,44 lít TN3: Khi trộn nhanh 2 dung dịch: + Nếu CO32- phản ứng trước HCO3-: CO32- + 2H+ —> CO2 + H2O 0,2……….0,4………0,2 HCO3- + H+ —> CO2 + H2O 0,5………0,4……..0,4 —> nCO2 tổng = 0,6 —> V = 13,44 lít + Nếu HCO3- phản ứng trước CO32-: HCO3- + H+ —> CO2 + H2O 0,5……….0,5………0,5 CO32- + 2H+ —> CO2 + H2O 0,2……….0,3………0,15 —> nCO2 tổng = 0,65 —> V = 14,56 Vậy 13,44 < V < 14,56

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP