Đốt cháy hoàn toàn 0 74 gam hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,74 gam hợp chất X ta chỉ thu được những thể tích bằng nhau của khí CO2 và hơi nước trong đó có 0,672 lít CO2 (đktc), cho tỉ khối hơi của X so với heli bằng 18,5. Cho 0,74 gam X vào 100 mL dung dịch NaOH 1M (d = 1,0354 g/mL). Đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, sau đó nâng nhiệt độ từ từ cho bốc hơi đến khô, làm lạnh cho toàn bộ phần hơi ngưng tụ hết, sau thí nghiệm ta thu được chất rắn khan Y và chất lỏng ngưng tụ Z (mZ = 100 gam). Khối lượng chất rắn Y và công thức cấu tạo của X là A. 4,10 gam, CH3COOH. B. 3,9 gam, HCOOC2H5. C. 4,00 gam, C2H5COOH. D. 4,28 gam, HCOOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = 0,03 MX = 74 —> nX = 0,01 —> X là C3H6O2 mddNaOH = 103,54 Bảo toàn khối lượng: 0,74 + 103,54 = m rắn + mZ —> m rắn = 4,28 Chất rắn gồm RCOONa (0,01), NaOH dư (0,09) —> R = 1 —> X là HCOOC2H5

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP