Hỗn hợp E chứa HCOOH 3a mol HCOOC2H5...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa HCOOH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa HCOOH (3a mol), HCOOC2H5 (a mol), lysin và hexametylendiamin. Đốt cháy hoàn toàn b mol hỗn hợp E cần vừa đủ 1,29 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 0,12 mol N2, c mol CO2 và (c+b-0,04) mol H2O. Phần trăm khối lượng của HCOOH trong E gần nhất với A. 19% B. 15% C. 23% D. 27%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCOOH : nHCOOC2H5 = 3 : 1 —> Gộp 2 chất này thành C6H12O8 E gồm C6H12O8 (x), C6H14N2O2 (y) và C6H16N2 (z) nO2 = 5x + 8,5y + 10z = 1,29 (1) nN2 = y + z = 0,12 (2) nCO2 = 6x + 6y + 6z —> nH2O = 6x + 7y + 8z = (6x + 6y + 6z) + (x + y + z) – 0,04 (3) (1)(2)(3) —> Nghiệm lẻ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP