Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Zn và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgCl2 trong dung dịch Y là 7,62%. Nồng độ % của ZnCl2 trong dung dịch Y gần với giá trị nào nhất? A.11,79% B.28,21% C.21,88% D.15,76%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Xem bài tương tự tại đây.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP