Đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức mạch hở và 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp (mạch hở) cần vừa đủ 0,685 mol O2, thu được m gam CO2 và 8,82 gam H2O. Biết tổng số mol axit nhỏ hơn tổng số mol hiđrocacbon. Giá trị của m gần nhất với A. 23,5. B. 24,5. C. 21,5. D. 27,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAxit < nHidrocacbon —> nAxit < 0,15/2 = 0,075 Bảo toàn O —> 2nCO2 = 2nAxit + 2nO2 – nH2O —> nCO2 < 0,515 —> mCO2 < 22,66 —> Chỉ có C phù hợp.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP