Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn V ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào bình đựng 200ml dung dịch NaOH 1M và Na2CO3 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,9 gam chất rắn khan. Tính V: A. 1,12 B. 4,48 C. 2,24 D. 3,36

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,2 và nNa2CO3 = 0,1 Nếu sản phẩm là NaHCO3 —> nNaHCO3 = 0,4 —> mNaHCO3 = 33,6 Nếu sản phẩm là Na2CO3 —> nNa2CO3 = 0,2 —> mNa2CO3 = 21,2 Do m rắn = 19,9 < 21,2 —> Sản phẩm là Na2CO3 (a) và NaOH dư (b) m rắn = 106a + 40b = 19,9 Bảo toàn Na —> 2a + b = 0,4 —> a = 0,15 và b = 0,1 Bảo toàn C —> nCO2 = a – 0,1 = 0,05 —> V = 1,12 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP