Hòa tan hoàn toàn 7 5 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 7,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,672 lít N2 (ở đktc) duy nhất và dung dịch chứa 54,9 gam muối. Giá trị của V là: A. 0,72. B. 0,65. C. 0,70. D. 0,86.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nN2 = 0,03 và nNH4NO3 = x —> m muối = 7,5 + 62(0,03.10 + 8x) + 80x = 54,9 —> x = 0,05 —> nHNO3 = 12nN2 + 10nNH4NO3 = 0,86 —> V = 0,86 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP