Đốt cháy hoàn toàn 18 gam chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 18 gam chất hữu cơ A cần vừa đủ 16,8 lit O2 thu được CO2 và hơi nước có tỉ lệ thể tích bằng 3:2. Xác định công thức phân tử của A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,75; nCO2 = 3x và nH2O = 2x Bảo toàn khối lượng: 44.3x + 18.2x = 18 + 0,75.32 —> x = 0,25 nC = nCO2 = 0,75 nH = 2nH2O = 1 —> nO = (mA – mC – mH)/16 = 0,5 —> C : H : O = 0,75 : 1 : 0,5 = 3 : 4 : 2 —> CTĐGN: C3H4O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP