Thủy phân hoàn toàn 2 2 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 2,2 gam một este A no đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH thu được 2,4 gam muối. Tìm A?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOOR’ < mRCOONa —> R’ < Na = 23 —> R’ = 15: CH3- RCOOCH3 + NaOH —> RCOONa + CH3OH x………………..x……………..x……………x Bảo toàn khối lượng: 2,2 + 40x = 2,4 + 32x —> x = 0,025 —> M este = 88: C2H5COOCH3 (metyl propionat)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP