X là hỗn hợp gồm phenol và metanol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm phenol và metanol. Đốt cháy hoàn toàn X được nCO2 = nH2O. Vậy % khối lượng metanol trong X là A. 25%. B. 59,5%. C. 20%. D. 50,5%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nC6H5OH = 1 và nCH3OH = a nCO2 = nH2O —> 6 + a = 3 + 2a —> a = 3 —> %CH3OH = 50,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP