Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg, Al (có tỉ lệ mol 3 : 2) bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, N2O và dung dịch Y. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 18. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y thấy thoát ra 0,336 lít khí (đktc). Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch Y là A. 34,80 B. 28,56 C. 36,00 D. 38,60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa NO (0,04) và N2O (0,03) nNH4NO3 = nNH3 = 0,015 nMg = 3x và nAl = 2x Bảo toàn electron: 3x.2 + 2x.3 = 0,04.3 + 0,03.8 + 0,015.8 —> x = 0,04 Muối gồm Mg(NO3)2 (3x), Al(NO3)3 (2x) và NH4NO3 (0,015) —> m muối = 36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP