Nhiệt phân hết một lượng natri đicromat thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hết một l...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hết một lượng natri đicromat thu được khí O2 và m gam chất rắn T. Toàn bộ lượng O2 sinh ra đốt cháy hết một lượng cacbon thu được 1,792 lít hỗn hợp khí X (đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 16,5. Cho toàn bộ hỗn hợp khí X tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư thu được 2 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 6,08. B. 12,96. C. 6,48. D. 19,04.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nCaCO3 = 0,02 nCO = a và nO2 dư = b nX = a + b + 0,02 = 0,08 mX = 28a + 32b + 0,02.44 = 0,08.16,5.2 —> a = 0,04 và b = 0,02 Bảo toàn O: 2nO2 = 2nCO2 + nCO + 2nO2 dư —> nO2 = 0,06 4Na2Cr2O7 —> 4Na2CrO4 + 2Cr2O3 + 3O2 0,08…………………………………………….0,06 —> mT = mNa2Cr2O7 – mO2 = 19,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP