Chất A có công thức phân tử C5H12O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất A có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất A có công thức phân tử C5H12O. Khi oxi hóa A trong ống đựng CuO đun nóng cho xeton, khi tách nước cho anken B. Oxi hóa B bằng KMnO4 thu được hỗn hợp xeton và axit. Xác định công thức phân tử A và B.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A + CuO —> Xeton nên A là ancol bậc II Tách H2O tạo B là C5H10. Oxi hóa B bằng KMnO4 —> Xeton và axit —> B là CH3-CH=C(CH3)2 —> A là CH3-CHOH-CH(CH3)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP