Cho m gam Ca tan hoàn toàn trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Ca tan hoà...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Ca tan hoàn toàn trong dung dịch chứa X chứa a mol HNO3, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí (ở đktc). Mặt khác, cho 2m gam Ca tan hết trong dung dịch X trên thì thu được 10,08 lít khí (đktc). Biết phản ứng chỉ tạo một sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của (m + 63a) là? A. 36,46. B. 43,50. C. 53,14. D. 120,50. mjmorahaha trả lời 26.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sản phẩm khử duy nhất là NH4NO3 nHNO3 = a —> nNH4NO3 = 0,1a Khi nCa = x Bảo toàn electron: 2x = 8.0,1a + 2nH2 —> nH2 = x – 0,4a và nNH3 = 0,1a —> n khí = 0,1a + (x – 0,4a) = 0,15 (1) Khi nCa = 2x Bảo toàn electron: 2.2x = 8.0,1a + 2nH2 —> nH2 = 2x – 0,4a —> n khí = 2x – 0,4a + 0,1a = 0,45 (2) (1)(2) —> a = 0,5 và x = 0,3 —> 40x + 63a = 43,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP