Trộn 14 238 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 14,238 gam hỗn ...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 14,238 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và Al với 6,496 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho hết Y vào lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,784 mol KHSO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Z chỉ chứa 116,774 gam muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T, trong đó có chứa 0,014 mol H2. Thêm NaOH vào Z (đun nóng) đến khi toàn bộ muối sắt chuyển hết thành hiđroxit và khí ngừng thoát ra thì cần vừa đủ 0,798 mol NaOH. Lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 16,1 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với: A. 4,79 B. 3,52 C. 3,80 D. 4,50

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP