Hợp chất A được tạo từ 2 ion...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất A được tạo ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất A được tạo từ 2 ion X+ và Y-; cả hai ion này đều có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Hãy tìm công thức phân tử của A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cấu hình X+ và Y-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (18e) —> X có Z = 19 (K) và Y có Z = 17 (Cl) —> A là KCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP