Tính nồng độ mol các ion trong dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính nồng độ mol các...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch (coi thể tích dung dịch không thay đổi khi pha trộn) khi: a) Trộn 100ml dung dịch Na2CO3 1,5M với 100ml dung dịch K2CO3 2M b) Trộn 350ml dung dịch KCl 0,2M với 250ml dung dịch BaCl2 0,05M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Na2CO3 —> 2Na+ + CO32- 0,15……………0,3…….0,15 K2CO3 —> 2K+ + CO32- 0,2…………..0,4…….0,2 —> nCO32- tổng = 0,35 Sau pha trộn thu được 0,2 lít dung dịch. [Na+] = 0,3/0,2 = 1,5 [K+] = 0,4/0,2 = 2 [CO32-] = 0,35/0,2 = 1,75 Tương tự cho ý b. Chú ý: Post từng bài, không dồn bài, KHÔNG VIẾT TẮT, PHẢI VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP