Cho bezen tác dụng với brom có xúc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho bezen tác dụng v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho bezen tác dụng với brom có xúc tác là bột sắt, thu được 3,925 gam brombezen. Tính khối lượng các chất tham gia phản ứng, biết hiệu suất của phản ứng là 75%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C6H6 + Br2 —> C6H5Br + HBr 0,025….0,025……0,025 H = 75% —> nC6H6 = nBr2 = 0,025/75% = 1/30 mC6H6 = 2,6 gam mBr2 = 16/3 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP