Cho clo tác dụng với 78 gam bezen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho clo tác dụng với...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho clo tác dụng với 78 gam bezen (có mặt bột sắt) thu được 78 gam clobenzen. Tính hiệu suất phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C6H6 + Cl2 —> C6H5Cl + HCl 78………………….112,5 —> H = 78/112,5 = 69,33%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP