Đun nóng 11 76 gam este X đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 11,76 gam e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 11,76 gam este X đơn chức, mạch hở với dung dịch KOH vừa đủ thu được một muối có khối lượng 13,2 gam và hợp chất hữu cơ Y cho được phản ứng tráng gương. Mặt khác đốt cháy 0,04 mol X bằng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M. Lọc bỏ kết tủa, khối lượng dung dịch nước lọc thay đổi như thế nào so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. A. tăng 3,08 gam B. giảm 8,44 gam C. giảm 3,08 gam D. tăng 10,96 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOOR’ < mRCOOK —> R’ < K = 39 —> R’ là CH2=CH- nKOH = nCH3CHO = x Bảo toàn khối lượng: 11,76 + 56x = 13,2 + 44x —> x = 0,12 —> R = 27: CH2=CH-COO-CH=CH2 Đốt 0,04 mol C5H6O2 —> 0,2 mol CO2 + 0,12 mol H2O nBa(OH)2 = 0,12 —> nBaCO3 = 0,04 Δm = mCO2 + mH2O – mBaCO3 = 3,08 —> Tăng 3,08 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP