Cho 18 9 gam bột nhôm vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 18,9 gam bột nhô...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 18,9 gam bột nhôm vào dung dịch X chứa hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 69,3 gam hỗn hợp rắn Y và dung dịch Z. Biết rằng Z không thể hòa tan được sắt Kim loại. Lọc chất rắn rồi cho lượng dư dung dịch NH3 vào dung dịch Z, thu được 31,2 gam kết tủa. Nếu cô cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn T.Tìm m A. 68,4 B. 61,2 C. 98,4 D. 105,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z không hòa tan Fe nên Z chỉ chứa muối Al3+ Đặt a, b là số mol Ag+ và Cu2+ Δm = 108a + 64b – 27(a + 2b)/3 = 69,3 – 18,9 nAl(OH)3 = (a + 2b)/3 = 0,4 —> a = 0,3 và b = 0,45 —> m = mCuO + mAg = 68,4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP