Đốt hoàn toàn 0 13 mol hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt hoàn toàn 0,13 m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp X gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2 thu được 0,25 mol CO2 và 0,19 mol H2O. Mặt khác,cho X phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3 dư thu đươc m gam kết tủa.Biết số H trong rượu nhỏ hơn 8. tìm giá trị m lớn nhất? A.40,02 B.52,42 C58,68 D.48,87

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP