Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Fe và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại hóa trị 3. Chia 38,6 gam hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau: – Phần 1: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được các sản phẩm khử chỉ có NO, N2O với tổng thể tích là 6,72 lít và tỷ khối so với H2 là 17,8. – Phần 2: Cho vào dung dịch kiềm sau một thời gian thấy lượng H2 thoát ra vượt quá 6,72 lít. Biết các khí ở đktc. a. Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong X. b. Tính số mol HNO3 phản ứng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Mỗi phần nặng 19,3 gam gồm R (a mol) và Fe (b mol) Phần 1: nNO = 0,18 và nN2O = 0,12 Bảo toàn electron: 3a + 3b = 0,18.3 + 0,12.8 —> a + b = 0,5 nHNO3 = 4nNO + 10nN2O = 1,92 Phần 2: nH2 > 0,3 —> 3a > 0,3.2 —> a > 0,2 mX = aR + 56b = 19,3 —> aR + 56(0,5 – a) = 19,3 —> a(R – 56) = -8,7 —> R < 56 Do R hóa trị 3, tan trong NaOH nên R là Al. Từ R = 27 —> a = 0,3 và b = 0,2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP