Hỗn hợp bột X gồm Mg và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp bột X gồm Mg...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp bột X gồm Mg và Cu. Cho a gam X vào 120 ml dung dịch HCl 1 M phản ứng xong lọc tách được P gam chất rắn không tan. Cho a gam X vào 400 ml dung dịch HNO3, phản ứng xong làm tạo thành dung dịch D, thoát ra 3,136 lit khí NO duy nhất (ở đktc) và còn 2,56 gam chất không tan Y. Cô cạn dung dịch D, được Q gam muối khan. Nung muối này đến khối lượng không đổi được Q/31 gam chất rắn. 1. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 đã dùng. 2. Tính P và a. 3. Nếu cho rất từ từ 250 ml dung dịch NH3 2M vào D, được m gam kết tủa. Tính khoảng xác định giá trị của m. bynellie hỏi 22.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP