Cho khí CO và khí CO2 lần lượt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho khí CO và khí CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho khí CO và khí CO2 lần lượt phản ứng với từng chất trong dãy: Al2O3, CuO, Mg, O2, dd Ba(OH)2 dư. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CO + CuO —> Cu + CO2 CO + O2 —> CO2 CO2 + Mg —> MgO + C CO2 + Ba(OH)2 dư —> BaCO3 + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP