Cho 12 gam hỗn hợp X gồm kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe và Cu tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng để trung hòa lượng axit dư cần 300ml dung dịch NaOH 1M. Tìm khối lượng Fe và Cu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 a………2a NaOH + HCl —> NaCl + H2O 0,3……….0,3 nHCl = 2a + 0,3 = 0,5 —> a = 0,1 —> mFe = 5,6 và mCu = 6,4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP