X Y là hai halogen thuộc nhóm VIIA...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai halogen ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai halogen (thuộc nhóm VIIA) ở 2 chu kì liên tiếp với ZX < ZY. Hòa tan 16,15 gam hỗn hợp NaX và NaY vào nước sau đó cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 33,15 gam hỗn hợp kết tủa. X và Y là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaX + nNaY = (33,15 – 16,15) / (108 – 23) = 0,2 —> M muối = 16,15/0,2 = 80,75 —> M halogen = 57,75 —> X là Cl và Y là Br

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP