250 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon 250 ml dung dịch X c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
250 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2,24l CO2 (đktc). 250 ml dung dịch X với CaCl2 dư cho ra 16g kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch X lần lượt là:

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Na2CO3 và NaHCO3 Với H2SO4 —> nCO2 = a + b = 0,1 Với CaCl2 —> nCaCO3 = a = 0,16 Kiểm tra lại số liệu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP