Trộn dung dịch các cặp chất sau trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn dung dịch các c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn dung dịch các cặp chất sau trong các bình được đánh số: (1) Na2CO3 + AlCl3 (2) Na2CO3+H2SO4 (3) NaHCO3 + Ba(OH)2 (4) Na2S + AlCl3 (5) (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 (6) Na2CO3 + CaCl2 Các phản ứng tạo đồng thời kết tủa và khí là? Cho em xin phương trình phản ứng luôn ạ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Na2CO3 + AlCl3 + H2O —> Al(OH)3 + CO2 + NaCl (4) Na2S + AlCl3 + H2O —> Al(OH)3 + H2S + NaCl (5) (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NH3 + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP