Hỗn hợp khí A gồm CO và H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí A gồm CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí A gồm CO và H2. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hỗn hợp khí B gồm O2 và O3 có tỉ khối đối với H2 là 20. Để đốt cháy hoàn toàn 10 lít khí A cần lượng thể tích khí B là: A. 2 lít B. 6 lít C. 4 lít D. 8 lít

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CO + O —> CO2 H2 + O —> H2O —> Đốt 10 lít A cần 10 lít O Trong B đặt a, b là thể tích O2 và O3. —> 2a + 3b = 10 và 32a + 48b = 2.20(a + b) —> a = b = 2 —> Cần 4 lít B

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP