Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4, Zn vào dung dịch chứa đồng thời HNO3 và 3,452 mol HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 190,21 gam các muối clorua và 0,124 mol hỗn hợp hai khí N2O, NO có khối lượng 4,616 gam. Nếu đem dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 508,322 gam kết tủa. Còn nếu đem dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 109,108 gam kết tủa. Tính giá trị của m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nN2O = 0,064 và nNO = 0,06 Với AgNO3 dư: nAgCl = 3,452 —> nAg = 0,12 —> nFe2+ = 0,12 Dung dịch X chứa Mg2+ (a), Zn2+ (b), Fe3+ (c), Fe2+ (0,12), NH4+ (d) và Cl- (3,452) Bảo toàn điện tích: 2a + 2b + 3c + d + 0,12.2 = 3,452 (1) m muối = 24a + 65b + 56(c + 0,12) + 18d + 35,5.3,452 = 190,21 (2) m↓ = 58a + 107c + 90.0,12 = 109,108 (3) Bảo toàn N —> nHNO3 = d + 0,188 Bảo toàn Fe —> nFe3O4 = (c + 0,12)/3 nH+ = d + 0,188 + 3,452 = 0,064.10 + 0,06.4 + 10d + 2.4(c + 0,12)/3 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,256; b = 0,16; c = 0,78; d = 0,04 X chứa Mg (0,256), Fe3O4 (0,3) và Zn (0,16) —> mX = 86,144

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP