Điện phân một dung dịch NaCl cho đến...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân một dung d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân một dung dịch NaCl cho đến khi hết muối với I = 1,61A thấy mất hết 60 phút. a) Tính khối lượng khí Cl2 bay ra biết điện phân có màng ngăn. b) Trộn lẫn dung dịch thu được sau điện phân với một dung dịch có chứa 0,04 mol H2SO4 rồi cô cạn dung dịch. Tính khối lượng muối khan thu được. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
ne = It/F = 0,06 —> nCl2 = 0,03 —> mCl2 = 2,13 nNaOH = 0,06; nH2SO4 = 0,04 —> Muối gồm Na+ (0,06), SO42- (0,04). Bảo toàn điện tích —> nH+ = 0,02 —> m muối = 5,24 Chú ý: Viết đúng công thức. Ví dụ viết sai: NAcl, NaCL… và đặt tiêu đề là đoạn đầu của đề. Nhắc nhở lần cuối, lần sau sẽ không có giải.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP