Hỗn hợp X gồm etilen propin but-1-in vinyl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm etilen...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm etilen, propin, but-1-in, vinyl axetilen và andehit axetic, trong đó andehit axetic chiếm 1/7 về thể tích. Nung nóng 0,42 mol hỗn hợp X với 0,54 mol H2 xúc tác Ni sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 467/21. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 0,06 mol AgNO3 phản ứng và thu được m gam kết tủa. Khí thoát ra chỉ chứa các hiđrocacbon (không có ankadien). Dẫn qua bình đựng dung dịch Brom dư thấy khối lượng Brom phản ứng là 22,4 gam đồng thời khối lượng của bình tăng 5,6 gam thì tiếp tục thấy 4,032 lít hỗn hợp khí thoát ra có tỉ khối so với H2 bằng 212/9. Biết rằng đốt cháy 0,42 mol hỗn hợp X cần dùng 1,65 mol O2. Giá trị m gần nhất là: A. 9,8. B. 9,4. C. 8,5. D. 9,6 tqminh2000 trả lời 19.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sao chưa trả lời vậy ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP