Hỗn hợp X gồm x mol Al và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm x mol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm x mol Al và y mol Na. Hỗn hợp Y gồm y mol Al và x mol Na. TN1: Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được dung dịch X1; 5,376 lít khí H2(Đktc) và m gam chất rắn không tan. TN2: Hòa tan hỗn hợp Y vào nước dư thu được dung dịch Y1 trong đó khối lượng NaOH là 1,2 gam. Khối lượng của (x+y) mol Al là: A.6,75 B.7,02 C.7,29 D.7,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TN1: X + H2O có Al dư nên nNa = nAl pư = y —> y + 3y = 0,24.2 —> y = 0,12 TN2: nNaAlO2 = y —> nNaOH = x – y = 0,03 —> x = 0,15 —> mAl = 27(x + y) = 7,29

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP