Hỗn hợp gồm Fe FeO Fe2O3 có khối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp gồm Fe, FeO,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 có khối lượng là 17,28 gam được chia thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho vào 1 cốc đựng CuSO4 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 8,8 gam chất rắn Phần 2: Hòa tan bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 8,96 khí NO ( đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 42 gam 1 muối sắt duy nhất. a) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. b) Xác định CTHH của muối sắt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: Fe (a), FeO (b), Fe2O3 (c) m rắn = 64a + 72b + 160c = 8,8 Phần 2: Fe (ka), FeO (kb), Fe2O3 (kc) ne = 3ka + kb = 0,4.3 (2) nFe(NO3)3 = ka + kb + kc = 42/242 Số lẻ, kiểm tra lại số liệu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP