Phi kim X có cấu hình e lớp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phi kim X có cấu hìn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phi kim X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s2 3px, ở trạng thái cơ bản X có 1 e độc thân. Y có cấu hình lớp ngoài cùng là ns2. Cho 27,4 gam Y phản ứng với nước dư được 4,48 lít hidro ở đktc. X, Y tương ứng là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là phi kim nên có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng. Do X có 1e độc thân nên cấu hình của X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 (S) Y có cấu hình ns2 nên Y nhóm IIA Y + 2H2O —> Y(OH)2 + H2 0,2…………………………..0,2 —> Y = 27,4/0,2 = 137 —> Y là Ba.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP