Điện phân dung dịch X chứa Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 1,5M và AgNO3 1M với điện cực trơ, tới khi khí bắt đầu thoát ra ở hai cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 53,1 gam. Dung dịch sau điện phân hòa tan vừa đủ 15,12 gam hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 có tỉ lệ mol tương ứng 14 : 5, thu được dung dịch chứa 59,44 gam muối; hỗn hợp Y gồm CO2 và khí Z. Z là: A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tại catot: nCu = 1,5x & nAg = x Bảo toàn electron —> Tại anot: nO2 = x —> m giảm = 64.1,5x + 108x + 32x = 53,1 —> x = 0,225 Dung dịch sau điện phân chứa HNO3 (4x = 0,9 mol) nMg = 0,28 và nMgCO3 = 0,1 —> nMg(NO3)2 = 0,38 —> nNH4NO3 = 0,04 Bảo toàn N —> nN trong Z = 0,9 – 0,38.2 – 0,04.2 = 0,06 N+5 nhận k electron để tạo ra N trong Z. Bảo toàn electron: 2nMg = 8nNH4NO3 + 0,06k —> k = 4 —> Khí Z là N2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP