Na2CO3 → CO2 → C → Si →...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Na2CO3 → CO2 → C → S...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Na2CO3 → CO2 → C → Si → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → CO → Fe

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Na2CO3 + 2HCl —> 2NaCl + CO2 + H2O CO2 + 2Mg —> 2MgO + C C + SiO2 —> Si + CO2 Si + O2 —> SiO2 SiO2 + 2NaOH —> Na2SiO3 + H2O Na2SiO3 + 2HCl —> H2SiO3 + 2NaCl H2SiO3 —> SiO2 + H2O SiO2 + 2C —> Si + 2CO CO + FeO —> CO2 + Fe

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP