Cho từ từ dung dich HCl có pH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dich ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dich HCl có pH = 1 vào dung dịch chứa 5,25 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kiềm kết tiếp nhau đến khi có 0,015 mol khí thoát ra thì dừng lại. Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư sinh ra 3 gam kết tủa. Công thức hai muối trên là? Hong Ngoc trả lời 18.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
R2CO3 + HCl —> RHCO3 + RCl a………………………….a RHCO3 + HCl —> RCl + CO2 + H2O 0,015……………………….0,015 RHCO3 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + ROH + H2O 0,03………………………..0,03 —> nRHCO3 = a = 0,045 —> 2R + 60 = 5,25/0,045 —> R = 28,3 —> Na và K —> Na2CO3 và K2CO3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP