Hỗn hợp gồm 1 12 gam Fe và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp gồm 1,12 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 0,81 gam Al phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa đông thời x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 tạo ra 6,44 gam chất rắn. Xác định giá trị x và y?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAl = 0,03 và nFe = 0,02 Bảo toàn electron: x + 2y = 0,03.3 + 0,02.2 m rắn = 108x + 64y = 6,44 —> x = 0,03 và y = 0,05

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP